Produk

Website Kami

  • ✔️Satu website yang sedia dilayari

  • ✔️ 1 domain <nama>.rasmi.my (boleh ditukar kepada .com / .com.my pada masa depan ¹)

  • ✔️Boleh edit dengan mudah selepas website disiapkan ²

  • ✔️Tiada iklan paksa

  • ✔️ ZERO website setup/installation

  • ✔️ ZERO cas hosting ²


  1. Penukaran domain kepada .com / .com.my akan dikenakan cas servis.

  2. Bergantung pada project tertentu.